Valgretsnævnets beretning for perioden 2000-2006

01-05-2007
Publikation Valg og folkeafstemninger

Valgretsnævnet har afgivet beretning om sin virksomhed i perioden 2000-2006.

Hent publikationen