Udvikling i Landdistrikter 2007

01-05-2008
Publikation Kommuner og regioners styrelse

Velfærdsministeriets Landdistriktspulje giver penge til projekter, som på forskellig vis er med til at udvikle Danmarks landdistrikter.

Hent publikationen