Ansvarsfordeling mellem institutionsleder og brugerbestyrelse og bruger-pårørenderåd

01-06-2009

Publikationen beskriver primært de overordnede rammer for samspillet mellem ledere og brugerbestyrelser og bruger- og pårørenderåd, som er indeholdt i lovgivningen på de forskellige områder.