De kommunale og regionale regnskaber 2007

15-10-2009

Udgivelsen indeholder en oversigt over de kommunale og regionale regnskaber for regnskabsåret 2007. Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi i det første regnskabsår efter kommunalreformen gennem en række oversigtstabeller, som viser udgifter og indtægter fordelt på de overordnede sektorer og forskellige andre udgifts- og indtægtskilder. Derudover giver publikationen et billede af sammenhængen mellem budgetterne og regnskaberne for 2007.

Publikationen giver desuden en geografisk fremstilling af 2007-regnskabet i form af kommuneopdelte danmarkskort, som illustrerer udvalgte poster fra regnskabet.