Regionalpolitisk redegørelse 2010 - Regeringens redegørelse til Folketinget

28-05-2010

Regeringen redegør årligt for den regionale udvikling. Dette sker i form af den regionalpolitiske redegørelse til Folketinget, hvor bl.a. regeringens regionalpolitiske målsætninger samt aktuelle og kommende initiativer, der kan medvirke til en positiv regional udvikling, præsenteres.

Regionalpolitisk redegørelse 2010 – regeringens redegørelse til Folketinget - udkommer i en særskilt publikation.
Folketingsredegørelsen suppleres med nærværende analyse- og baggrundspublikation, hvor en række af de i folketingsredegørelsen omtalte emner uddybes.