De kommunale regionale regnskaber 2008

04-07-2011

Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser udgifter og indtægter fordelt på de overordnede sektorer og forskellige andre udgifts- og indtægtskilder. Derudover giver publikationen et billede af sammenhængen mellem budgetterne og regnskaberne for 2008. Publikationen giver desuden en geografisk fremstilling af 2007-regnskabet i form af kommuneopdelte danmarkskort, som illustrerer udvalgte poster fra regnskabet.