De kommunale regionale regnskaber 2008

04-07-2011
Publikation

Publikationen giver et overordnet billede af den kommunale og regionale økonomi gennem en række oversigtstabeller, som viser udgifter og indtægter fordelt på de overordnede sektorer og forskellige andre udgifts- og indtægtskilder. Derudover giver publikationen et billede af sammenhængen mellem budgetterne og regnskaberne for 2008. Publikationen giver desuden en geografisk fremstilling af 2007-regnskabet i form af kommuneopdelte danmarkskort, som illustrerer udvalgte poster fra regnskabet.

Hent publikationen