Indkomstfordeling og indkomstudvikling

16-08-2012

Økonomisk Analyse nr. 5. Denne analyse ser nærmere på indkomstudviklingen og -fordelingen med fokus på årene 2006-2010, herunder udviklingen i de disponible indkomster, indkomstforskellene samt lavindkomstgruppen.