Ledighed blandt nyuddannede unge

16-08-2012

Økonomisk Analyse nr. 4. Ungdomsledighed har stor bevågenhed i en række lande. Denne analyse ser nærmere på den danske ungdomsledighed med særligt fokus på ledigheden for nyuddannede unge med en kompetencegivende uddannelse, dvs. en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.