Stor omfordeling via offentlig service

01-04-2013

Økonomisk Analyse nr. 9. Fordelingsdebatten fokuserer ofte ensidigt på, hvordan de private forbrugsmuligheder er fordelt. Man får et mere nuanceret billede ved også at se på det forbrug, som stilles til rådighed af det offentlige.