Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats

27-08-2013

Økonomisk Analyse nr. 10. Som følge af aftrapningen af indkomstafhængige ydelser får nogle beskæftigede en sammensat marginalprocent, der er noget højere end marginalskatten for en topskatteyder. Det gælder især mange enlige forsørgere.