Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat

20-12-2013

Økonomisk Analyse nr. 15. Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede medarbejderomkostninger, enhedslønomkostninger og løn-kvote peger samlet set på, at lønkonkurrenceevnen på nuværende tidspunkt stadig er svækket i forhold til situationen ved årtusindskiftet. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.