Evaluering af kommunalreformen, marts 2013

02-03-2013

Kommunalreformen styrkede den offentlige service, både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog rum for forbedringer, især hvor kommuner og regioner samarbejder om specialiserede opgaver. Det er i kort form konklusionen fra regeringens udvalg om evaluering af kommunalreformen

NB: Rapporten er opdateret den 4. marts 2013 med tilrettet versioner af figur 4.14. og boks 8.1.