Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen?

01-03-2013

Økonomisk Analyse nr. 8. Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen, til trods for at lønkonkurrenceevnen samlet set er svækket betydeligt siden årtusindskiftet. Det kan umiddelbart virke paradoksalt, men i den aktuelle situation afspejler overskuddene en række forhold, som ikke har så meget med lønkonkurrenceevne at gøre.