§18-redegørelsen 2012. Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger

01-11-2013
Publikation

Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

Hent publikationen