Kommunernes og regionernes budgetter 2014

19-12-2014
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

”Kommunernes og regionernes budgetter 2014” er baseret på de budgetoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik suppleret med budgetoplysninger indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Publikationen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationsserie om den kommunale og regionale økonomi.

Hent publikationen