Topindkomster i Danmark

08-12-2014

Økonomisk Analyse nr. 23. Analysen ser nærmere på, hvad der karakteriserer den øverste 1 pct. af indkomstfordelingen. Gruppen er blandt andet kendetegnet ved en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, høj ugentlig arbejdstid og højt uddannelsesniveau.