Evaluering af lov om bloktilskudsnedsættelse ved kommunale skattestigninger

21-01-2014

Reglerne om kommunernes skattefastsættelse er nødvendige for at sikre, at kommunerne samlet set holder skatten i ro og dermed overholder økonomiaftalerne. Det fremgår af en ny evaluering, som Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet.