Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark

01-09-2014
Publikation

Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder.

Hent publikationen