De kommunale og regionale regnskaber 2013

21-04-2015

”Kommunernes og regionernes regnskaber 2013” er baseret på de regnskabsoplysninger, som kommuner og regioner har indberettet til Danmarks Statistik. Publikationen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriets publikationsserie om den kommunale og regionale økonomi.