Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

12-05-2015

Denne rapport er en afrapportering fra Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Det er hensigten at afdække nogle af de styrker og udfordringer for hovedstaden, der ligger til grund for strategien.

Hent publikationen