Udmøntning af satspuljen 2016-2019

27-10-2015
Publikation

Aftaletekst for satspuljeaftalen 2016-2019.

Hent publikationen