Brugertilfredshed på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet

15-08-2016

Social- og Indenrigsministeriet har i løbet af maj og juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbuds-, SFO- og hjemmeplejeområdet. Undersøgelsens ramme er KL’s brugertilfredshedsskemaer.