Handicappolitisk Redegørelse 2016

01-02-2016

Handicappolitisk Redegørelse giver en oversigt over en bred palet af initiativer, der alle skal fremme ligebehandling af mennesker med handicap, herunder arbejdet med initiativer, som blev vedtaget af satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2014. Redegørelsen er skrevet af Social- og Indenrigsministeriet med bidrag fra og i samarbejde med en række ministerier, som alle har arbejdet for at fremme handicappolitiske målsætninger om et inkluderende samfund og lige muligheder for alle.