Udmøntning af satspuljen 2017-2020

04-11-2016
Publikation

Aftaletekst for satspuljeaftalen 2017-2020.

Hent publikationen