Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2017

03-11-2017

Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

Statistikudvalget består af repræsentanter fra DA, LO, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Herudover deltager en repræsentant fra Nationalbanken i udvalgets møder med status som observatør og analysebidrager. Udvalgets sekretariat varetages aktuelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.