Evaluering af tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster

24-08-2018
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har gennemført en evaluering af de to tilskudsordninger
til nedsættelse af færgetakster for henholdsvis godstransport og passagerbefordring
til og fra en række danske øer.

Hent publikationen