Incitamenter til beskæftigelse

28-06-2018
Publikation

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør analyse om incitamenter til beskæftigelse. Analysen ser blandt andet nærmere på, hvad der kendetegner personer med svage økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Hent publikationen