Kort fortalt: Socialt mål for voksne med handicap

06-11-2018

Regeringen har som mål, at flere voksne med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse. De seneste tal viser, at ca. 8 pct. af voksne med et fysisk eller kognitivt handicap var i uddannelse eller beskæftigelse i 2016. Det er på niveau med tidligere år. Store kommunale forskelle tyder dog på, at flere med handicap kan blive en del af arbejdsfællesskabet.

Danmarkskort over andelen af voksne med en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er i uddannelse eller beskæftigelse

Danmarkskort

Se danmarkskort over andelen af voksne med en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er i uddannelse eller beskæftigelse