Sammensætningen af de offentlige udgifter har betydning for velstanden

26-04-2019
Publikation

Analysen ser på sammensætningen af de offentlige udgifter og deres betydning for vækst og velstand.

Hent publikationen