Kort fortalt: Socialt mål om kriminalitet blandt udsatte unge

20-03-2019

Denne Kort fortalt ser på kriminaliteten blandt udsatte unge i perioden 2014-2016.

Blandt udsatte unge er andelen med en fældende strafferetlig afgørelse faldet fra 9 pct. i 2014 til 7 pct. i 2016. I samme periode er kriminaliteten ligeledes faldet blandt øvrige unge.