Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2021

29-10-2021

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2021 viser flere tegn på en positiv udvikling i landdistrikterne. Efter årtiers centralisering er der dog stadig væsentlige udfordringer, som regeringen arbejder målrettet på at håndtere.