Mere om Indenrigs- og Boligministeriet

Organisation

Her kan du læse mere om, hvordan ministeriet er organiseret.

Job i ministeriet

Her kan du se, hvilke ledige stillinger ministeriet har lige nu. 

Kontakt

Her kan du finde information om, hvordan du kommer i kontakt med ministeriet samt medarbejdere i ministeriet.

Dronningens Fortjenstmedalje

Her kan finde en vejledning til indstillingen til Dronningens Fortjenstmedalje.

Dannebrogordenens Ridderkors

Her kan finde en vejledning til indstillingen til Dannebrogordenens Ridderkors.

Adgang til ministeriet for borgere med handicap

Her kan du finde informationer om ministeriets fysiske tilgængelighed.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Her kan du læse om, hvordan ministeriet behandler de personoplysninger, du giver.

Whistleblowerordning

Her kan du læse om Whistleblowerordningen for Indenrigs- og Boligministeriets departement og Benchmarkingenheden.

Åbenhedsordningen

Her kan du læse mere om Åbenhedsordningen.

Tilgængelighed

Her kan du læse om digital tilgængelighed på ministeriets platforme.